Harmonogram školičky

Co přes den děláme?

Náš den má pravidelný program, děti vědí, kdy co očekávat, je to pro ně důležitá jistota a přináší jim pocit bezpečí. Při pravidelném ranním kruhu a reflektujících kruzích po aktivitách se děti učí mluvit o svých dojmech a pocitech.

Naše týdny zastřešuje jedno hlavní téma, které reflektuje aktuální roční období, společenské dění, věk dětí i podporu v jejich všestranném rozvoji.

Dny si plníme všedními i méně všedními aktivitami. Ven chodíme rádi a téměř za každého počasí, přirozeně tak u nás roste láska k přírodě. Součástí programu máme i environmentální výchovu, kterou zařazujeme do běžných činnosti ve školičce i venku. 🌱

8.00 – 9.00

Přicházíme do školičky

Trénujeme samoobsluhu u převlékání, loučíme se s rodičem (posilujeme důvěru v rodinu i školičku). Vítáme se s kamarády a začíná spontánní/volná hra nebo nějaká individuální činnost na posílení vlastního zájmu či nadání. Poté se sejdou všichni kamarádi a následují skupinové aktivity.

9.00 – 9.30

Společně zahajujeme den

Máme společně ranní kruh – vítáme se, držíme se za ruce v kruhu, zpíváme, trénuejme slovíčka pomocí říkanky a protahujeme tělo u pohybovky.

9.30 – 10:00

Máme svačinku

Děti se samy podílejí na její přípravě, servírování i prostírání. Učíme se společně stolovat, setrvat v klidu a počkat na ostatní. Když máme všichni bříška plná, vyrážíme se za doprovodu písničky chystat ven.

10.00 – 12.00

Jsme na čerstvém vzduchu

Chodíme ven za každého počasí. Buď na zahrádku nebo na procházky po okolí či hřiště. Někdy máme cílenou aktivitu, někdy jen chodíme a povídáme si, co vidíme v okolí.

12:00 – 12:45

Obědváme

Vracíme se z procházky do školičky, společně posilujeme hygienické návyky a poté obědváme. Po obědě už nás většinou přepadá únava a těšíme se na společný odpočinek.

12:45 – 15:30

Odpočíváme a pak svačíme

Po obídku si dáváme šlofíka nebo se věnujeme klidové a tvůrčí činnosti podle nálady a výběru.

15:30 – 16:30

Hrajeme si, pak odcházíme domů

Nabídka tvůrčích, pohybových nebo klidových činností dle výběru nebo volná hra či pobyt venku.

Každoroční akce

Pořádáme pravidelné akce – ctíme tradice, tvoříme komunitu. Každoročně pořádáme vítání jara, slavnost na Den dětí, společné pouštění draků, lampionový průvod i vánoční tvoření s rodiči.

Co se právě chystá za akce najdete v aktualitách nebo na našich sociálních sítích.

Nenašli jste informace, které hledáte?