Pilíře, na kterých stavíme

Tato školička vznikla díky lidem z neziskové organizace Sto skupin, kteří věří, že péče a vzdělávání malých dětí jde dělat lépe. Jaké jsou základní pilíře školičky od Sto skupin?

K dětem přistupujeme individuálně

Malý počet dětí nám umožňuje individuální přístup k nim. Pro 18 dětí máme ve skupince minimálně tři pečující osoby, je tedy prostor se dětem intenzivně věnovat, pečovat o ně a rozvíjet je úměrně jejich věku, potřebám, zájmům i talentům.

Naše školičky vedou zkušení profíci i pedagogové, kteří podporují děti v jejich přirozeném vývoji. Rodiče jsou vždy otevřeně a pravidelně informováni o svých dětech i jejich pokrocích.

Komunikujeme s respektem a vstřícností

Podporujeme u dětí jejich vnitřní motivaci. Vyhýbáme se odměnám a trestům, hodnocení a nálepkám. Místo šikulkování si s nimi povídáme o tom, co právě dělají, vytváří, z čeho mají radost a co třeba můžeme příště zkusit jinak.

Respektujeme osobnost každého dítka, naše vzájemně nastavená pravidla i domluvené hranice.

Vedeme děti k samostatnosti. V přizpůsobeném prostředí jejich věku si samy pomáhají chystat např. svačinku, uklízejí si po sobě, nalévají si pití nebo recyklují odpadky.

Budujeme pevné vztahy s dětmi i jejich rodiči

Spolupráce s rodiči a naše vzájemná důvěra je pro nás klíčová. Považujeme ze důležité, aby rodiče měli informace o chodu školičky i o tom, jak si jejich dítko v ní vede.

K naší komunikaci mezi rodiči a školkou používáme aplikaci Twigsee, díky tomu máme možnost rodiče informovat o všem, co za aktivity s dětmi děláme a jaké chystáme společné akce.

Pořádáme pravidelné potkání pro rodiče s dětmi, třeba vítání jara, pouštění draků, lampionový průvod nebo společné vánoční tvoření.

Seznamte se Plánem výchovy a péče naší školičky

Patříme pod neziskovou organizaci Sto skupin

Školička Mezi kamarády vznikla díky lidem z neziskové organizace Sto skupin, kteří věří, že péče a vzdělávání malých dětí jde dělat lépe. A o to se i snaží. Proto zakládá 100 dětských skupin po celém Česku ve vysokém standardu.

Členové týmu Sto skupin